• தீபாவளி மலர்(ஆன்லைன் சந்தா)

  • இந்த புதிய இதழ் மட்டும் ₹170

    Buy Now

தீபாவளி மலர் இந்த இதழில்

பார்த்தால் தீருமா பசி? | humour story about hungry

‘மியாவ் மொழி’ பேசும் சிறுமி! - கவிதை | poetry by nesan

கிதார் இசைக்கும் துறவி! - சிறுகதை | short story by s ramakrishnan

ஓய்வூதியத்தில் யானை வளர்க்கும் கேரள தம்பதி! | Kerala couple raising elephants from pension amount

ஓய்வூதியத்தில் யானை வளர்க்கும் கேரள தம்பதி! | Kerala couple raising elephants from pension amount

வினைகள் தீர்ப்பார் விநாயகர்! | gods phots and spiritual stories

வினைகள் தீர்ப்பார் விநாயகர்! | gods phots and spiritual stories

விதை வெள்ளைக்காரன் போட்டது! - அந்நியர்கள் நம் மண்ணில் அறிமுகப்படுத்திய காய்கறிகளின் கதை... | history of our introduction vegetables in abroad

விதை வெள்ளைக்காரன் போட்டது! - அந்நியர்கள் நம் மண்ணில் அறிமுகப்படுத்திய காய்கறிகளின் கதை... | history of our introduction vegetables in abroad

“விஜய் சேதுபதியின் பெரிய ரசிகை நான்!” - நிமிஷா சஜயன் ஷேரிங்ஸ் | NIMISHA  SAJAYAN interview

“விஜய் சேதுபதியின் பெரிய ரசிகை நான்!” - நிமிஷா சஜயன் ஷேரிங்ஸ் | NIMISHA SAJAYAN interview

உங்கள் ஒரு வருட சந்தாவுடன் 2006-ம் ஆண்டு முதல் வெளிவந்த அனைத்து தீபாவளி மலர் இதழ்களையும் படிக்கலாம்

தீபாவளி மலர் முந்தைய இதழ்களிலிருந்து சில பிரபலமான கட்டுரைகள்

வினைகள் தீர்ப்பார் விநாயகர்! | gods phots and spiritual stories

வினைகள் தீர்ப்பார் விநாயகர்! | gods phots and spiritual stories

மரப்பாச்சி - கவிதை | marapaachi poetry by kalapriya

மரப்பாச்சி - கவிதை | marapaachi poetry by kalapriya

  • தீபாவளி மலர்(ஆன்லைன் சந்தா)

  • இந்த புதிய இதழ் மட்டும் ₹170

    Buy Now