• மோட்டார் விகடன்(ஆன்லைன் சந்தா)

 • இதழ் ₹53

  இந்த புதிய இதழ் மட்டும் ₹53

  Buy Now
 • இதழ் ₹34

  1 வருடத்திற்கான 12 இதழ்கள் ₹399

  Buy Now

மோட்டார் விகடன் இந்த இதழில்

எண்ட்யூரன்ஸ் ரேஸ்... RE மீடியா ரேஸில் மோட்டார் விகடன்!

5 ஸ்பீடு கியர், ஏபிஎஸ் ப்ளாட்டினாவின் சூப்பர் அவதாரம்!

கார் மேளா

3 to 4 லட்சம் பட்ஜெட்... பெரிய்…ய கார் சன்னி! பழசு வாங்கும்போது என்ன கவனிக்கணும்?

3 to 4 லட்சம் பட்ஜெட்... பெரிய்…ய கார் சன்னி! பழசு வாங்கும்போது என்ன கவனிக்கணும்?

இந்தியாவின் விலை குறைந்த எலெக்ட்ரிக்...
டியாகோவுக்குப் போட்டியே இல்லை!

இந்தியாவின் விலை குறைந்த எலெக்ட்ரிக்... டியாகோவுக்குப் போட்டியே இல்லை!

எந்த போன்/எந்த இயர் பட்ஸ் வாங்கலாம்?

எந்த போன்/எந்த இயர் பட்ஸ் வாங்கலாம்?

ஆல் இந்தியா ட்ரிப் | 10,000 கிமீ 
| 45 நாட்கள் | 30 நகரங்கள் | 10,000 பைக்கர்கள்!

ஆல் இந்தியா ட்ரிப் | 10,000 கிமீ | 45 நாட்கள் | 30 நகரங்கள் | 10,000 பைக்கர்கள்!

உங்கள் ஒரு வருட சந்தாவுடன் 2006-ம் ஆண்டு முதல் வெளிவந்த அனைத்து மோட்டார் விகடன் இதழ்களையும் படிக்கலாம்

மோட்டார் விகடன் முந்தைய இதழ்களிலிருந்து சில பிரபலமான கட்டுரைகள்

தமிழ் சினிமாவை அதகளம் பண்ணிய கார் பைக்ஸ்!

தமிழ் சினிமாவை அதகளம் பண்ணிய கார் பைக்ஸ்!

கார் மேளா

கார் மேளா

 • மோட்டார் விகடன்(ஆன்லைன் சந்தா)

 • இதழ் ₹53

  இந்த புதிய இதழ் மட்டும் ₹53

  Buy Now
 • இதழ் ₹34

  1 வருடத்திற்கான 12 இதழ்கள் ₹399

  Buy Now