• பசுமை விகடன்(ஆன்லைன் சந்தா)

 • இதழ் ₹20

  இந்த புதிய இதழ் மட்டும் ₹20

  Buy Now
 • இதழ் ₹12

  1 வருடத்திற்கான 24 இதழ்கள் ₹299

  Buy Now

பசுமை விகடன் இந்த இதழில்

ஜீவாமிர்தம் தயாரிக்கும் முறை|how to prepare jeevamirtham

22 நாள்கள்... ரூ.70,000... பட்டுப்புழு வளர்ப்பில் ‘பலே’ லாபம்!|22 days... Rs.70,000... In sericulture amazing profit!

கறவை மாடுகளில் எளிதாகப் பால் கறக்க... கைகொடுக்கும் இயந்திரம்! பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள்|how to use milking machine in dairy farm

பசுமை ஒலி|how to prepare organic inputs

பசுமை ஒலி|how to prepare organic inputs

மாதம் ரூ.70,000 லாபம்; பால் முதல் பற்பொடி வரை; நாட்டு மாடுகள் வளர்ப்பில்
கவனம் ஈர்க்கும் தம்பதி!|70,000 profit per month; From milk to tooth powder; In domestic cattle breeding farm

மாதம் ரூ.70,000 லாபம்; பால் முதல் பற்பொடி வரை; நாட்டு மாடுகள் வளர்ப்பில் கவனம் ஈர்க்கும் தம்பதி!|70,000 profit per month; From milk to tooth powder; In domestic cattle breeding farm

வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக...
விவசாயிகள் மீது குண்டர் சட்டம்!|For the first time in history... gundas act on farmers!

வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக... விவசாயிகள் மீது குண்டர் சட்டம்!|For the first time in history... gundas act on farmers!

1 லிட்டர் பால் ரூ. 500; ஓட்டப்பந்தயத்தில்
பரிசுகள்; குவைத்தின் பெருமைமிகு அடையாளம் ஒட்டகப் பண்ணைகள்!|Camel farms are the pride of Kuwait!

1 லிட்டர் பால் ரூ. 500; ஓட்டப்பந்தயத்தில் பரிசுகள்; குவைத்தின் பெருமைமிகு அடையாளம் ஒட்டகப் பண்ணைகள்!|Camel farms are the pride of Kuwait!

உங்கள் ஒரு வருட சந்தாவுடன் 2006-ம் ஆண்டு முதல் வெளிவந்த அனைத்து பசுமை விகடன் இதழ்களையும் படிக்கலாம்

பசுமை விகடன் முந்தைய இதழ்களிலிருந்து சில பிரபலமான கட்டுரைகள்

உலக நாடுகள் விரும்பும் முருங்கை... தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு வாய்ப்பு!|Moringa that the world wants...opportunity for Tamilnadu farmers!

உலக நாடுகள் விரும்பும் முருங்கை... தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு வாய்ப்பு!|Moringa that the world wants...opportunity for Tamilnadu farmers!

பசுமை ஒலி|how to prepare organic inputs

பசுமை ஒலி|how to prepare organic inputs

 • பசுமை விகடன்(ஆன்லைன் சந்தா)

 • இதழ் ₹20

  இந்த புதிய இதழ் மட்டும் ₹20

  Buy Now
 • இதழ் ₹12

  1 வருடத்திற்கான 24 இதழ்கள் ₹299

  Buy Now